قرآن کریم

احادیث در باره قرآن

توصیف قرآن کریم در بیان معصومین علیهم السلام

توصیف قرآن کریم در بیان معصومین علیهم السلام

قرآن این کتاب عظیم الشأن توسط خود خداوند توصیف گردیده است و در شروع بسیاری از سوره هایی که با حروف مقطعه شروع شده است توصیفی زیبا در باره قرآن کریم آمده است . در بیان گهر بار معصومین (ع) نیز توصیفات بسیار زیبا در شأن و منزلت قرآن کریم آمده است که در اینجا به چند مورد اندک اشاره می شود . توصیه می کنیم کتاب فصل قرآن در اصول کافی را حداقل مطالعه نمائید
03 اردیبهشت 1398

چهل حدیث، قرآن

نویسنده : محمود شریفی
17 مهر 1395

اجادیث قرآنی

15 اسفند 1393

تشویق معلم قرآن

13 مرداد 1392

چهل حديث قرآني

06 خرداد 1391