احکام و عبادات

عبادات و احکام اسلامی

پايگاه آيت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه)

آدرس پايگاه : http://www.lankarani.org
05 آبان 1390

پايگاه آيت الله لطف الله صافي (مد ظله العالي‌)

آدرس پايگاه : http://www.saafi.net
05 آبان 1390

پايگاه آيت الله سيد علي حسيني سيستاني (مد ظله العالي

آدرس پايگاه : http://www.al-sistani.org
05 آبان 1390

پايگاه آيت الله جواد تبريزي (رحمة الله علیه)

آدرس پايگاه : http://www.tabrizi.org
05 آبان 1390

پايگاه آيت الله محمد تقی بهجت (رحمة الله علیه‌)

آدرس پايگاه : http://www.bahjat.org
05 آبان 1390

احکام تقلید برابر استفتاءات مقام معظم رهبری

راههای سه گانه (احتیاط ، اجتهاد و تقلید ) - شروط تقلید - راههای اثبات اجتهاد و اعلمیت -عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر -بقاء بر تقلید میت - و مسائل متفرقه تقلید - مرجعیت ورهبری - ولایت فقیه
30 مهر 1390

احکام تقلید

30 مهر 1390