وحشت قیامت

وحید شکری
بازدید : 2349
زمان تقریبی مطالعه : 1 دقیقه
تاریخ : 19 تیر 1393
وحشت قیامت

وحید شکری

وحشت قیامت:

 امان از روز قیامت

از ان سوز قیامت

 امان از دلخوری ها

 امان از درک بی جا

 امان از مخفی کاری

 امان از نا رازداری

امان از ظاهر سازی

امان از بچه داری

که گویا که نداری

 امان از روز قیامت

از ان سوز قیامت

از ان سوی قیامت

 از این سوی قیامت

از ان تاریک بودن

از ان زمین خوردن

از ان بوسه به اتش

 از ان زالوی در تن

 که افتاده به جانش

 از ان غلاف دندان

 فرو کرده ز چشمان

از ان بی چاره بودن

از ان در به دری ها

از ان هق هق تند تند

از ان اتش سوزان

از ان اتش شهوت

 امان از خرج اتش

 امان از هیزمانش

 از ان هیزم تر ها

سوزانده نفس ها

از ان غلاف پاها

از ان عقرب و مارها

زل زده به چشمام

 از ان سوزش افتاب

 از ان صحرای بی اب

 از ان جوشش ابان

از ان نوشش انان

 از ان تنگ نفسها

از ان تنگ قفسها

 امان از روز قیامت

از ان سوز قیامت

 از این سوی قیامت

از ان سوی قیامت

الامان الامان

دیدگاه های کاربران

هیچ دیدگاهی برای این مطلب وارد نشده است!

ارسال دیدگاه