منبع احسان و جود، خسرو دين عسگري

«الهي قمشه‏اي»
بازدید : 2531
زمان تقریبی مطالعه : 5 دقیقه
تاریخ : 07 بهمن 1393
منبع احسان و جود، خسرو دين عسگري

منبع احسان و جود، خسرو دين عسگري

ستاره‏ي عشق تافت به چرخ نيلوفري‏
                                  مهر جمالش ربود دل ز مه مشتري‏
 
کوکب اقبال او خيمه بر افلاک زد
                                    زخيل انجم گرفت کوکبه‏ي مهتري‏
 
شاد برويش سپهر، محو رخش ماه و مهر 
                          زهره نهان کرد چهر، خجل شد از دلبري‏
 
باد بهاري وزيد بر خم گيسوي دوست‏
                                     تا کند از زلف يار سنبل گل پروري‏
 
طره‏ي مشگين اوست آيت شق القمر
                                  طلعت زيباي اوست حجت پيغمبري‏
 
قامت رعناي وي سدره و طوباي ماست‏
                                       نرگس مخمور او جام مي کوثري‏
 
روي دلاراي وي رحمت و لطف ازل‏
                                  زلف سمنساي او ياسمن و عبهري‏
 
والي ملک وجود، قبله‏ي اهل سجود
                         منبع احسان و جود، خسرو دين عسگري‏
 
بر آسمانها رسيد مژده‏ي آن ماه رو
                         ملک و ملک در نشاط زهره به رامشگري‏
 
بشارت حسن او فلک به آفاق برد
                                   کزين افق بر دمد مهر جهان پروري‏
 
به طرف بستان او روح قدس باغبان‏
                                            به درگه عز او ماه کند چاکري‏
 
شاه ملائک خدم، دانش و ايمان حشم‏
                             بر همه عالم علم زد به سخن گستري‏
 
دفتر تفسير او کاشف اسرار عشق‏
                               درس و اشارات آن مخزن هر گوهري‏
 
خاک درش توتيا به چشم اهل نظر
                          حسن رخش دلربا زمه به خوش منظري‏
 
به خاک درگاه او باج دهد کيميا
                                        به تاج فرمان او فخر کند مهتري‏
 
پادشهان را به جان بندگيش افتخار
                                  تاجوران را به دل خدمت او سروري‏
 
اي رخ پرنور تو مشرق مهدي دين‏
                             مظهر عدل خدا، ماحي[1]  استمگري‏
 
خسرو اقليم جان حجت حق بر جهان‏
                                   در تن عالم روان بر سر ما افسري‏
 
طالب ديدار او زهره‏ي زيباي چرخ‏
                         مشتري حسن وي مهر و مه و مشتري‏
 
تا نگشايد حجاب آن مه مکي نقاب‏
                                 بر رخ ما عاشقان کس نگشايد دري‏
 
چشم «الهي» است باز منتظر اي دلنواز
                                  تا تو بدان چشم ناز بر رخ ما بنگري‏
 
«الهي قمشه‏اي»

دیدگاه های کاربران

هیچ دیدگاهی برای این مطلب وارد نشده است!

ارسال دیدگاه