امام على (عليه السلام) و مديريت اسلامى

بازدید : 3018
زمان تقریبی مطالعه : 3 دقیقه
تاریخ : 26 خرداد 1391
امام على (عليه السلام) و مديريت اسلامى

سرآغاز

اوّل - الگوهاى رفتارى و عنصر زمان و مكان‏

دوّم - اقسام الگوهاى رفتارى

ضرورت ها

زيربناى مديريّت‏ها

مقدمه‏

اوّل - علل فروپاشى‏ها

1 - مديريّت تيلوريسم‏

الف - اصل جانبدارى از كارفرما

ب - اصل نگاه ابزارى به نيروى انسانى‏

ج - اصل استبداد و خشونت‏

د - اصل از يادبردن ارزش‏ها

دوم - زيربناى انواع مديريّت‏ها

والاترين مديريت‏ها

مقدمه

اوّل - مديريّت سياسى:

دوم - مديريّت نظامى‏

سوم - مديريّت اقتصادى‏

چهارم - مديريّت دولتى‏

پنجم - مديريّت اجتماعى‏

ششم مديريّت خانواده‏

الف - زيربنائى بودن خانواده

ب - ويژگى‏هاى مديريّت خانواده‏

مقدمه

1- اصل مديريت مرد در خانواده (انتخاب مدير)

2- اصل هماهنگى در مديريت خانواده

3- اصل مشورت در خانواده

4- اصل تقسيم كار در خانواده

5- اصل رعايت تناسب در انتخاب كارها

6- اصل حفاظت در خانواده

7- اصل مسئوليت پذيرى

8- اصل سعه صدر و تحمل مشكلات

9- اصل فرهنگ پرهيز و حجاب

10- اصل اعتدال گرائى در خانواده (رعايت اصل صداقت)

صفات مديران در نهج البلاغه‏

مقدمه

اوّل - مديريّت اسلامى‏

دوّم - صفات مديران‏

سوم - اخلاق پسنديده مديران اسلامى‏

1- خدامحورى‏

2- تقوا گرائى‏

3- رعايت عدل و انصاف‏

4 - مردم گرائى (توجّه به جلب رضايت مردم)

5 - تواضع و فروتنى‏

6- رعايت تساوى و عدالت رفتارى‏

مديريّت صحيح در نهج‏البلاغه

مقدمه

اوّل - ضرورت برّرسى تطبيقى‏

2- مديريّت هائى كه تنها به توليد و ماديات توجّه دارند و ارزش‏هاى‏انسانى را فراموش كردند؛

3- مديرت هائى كه در مرز منافع شخصى، طبقات حاكم، احزاب‏سياسى، اصناف مشخصى پديد آمدند مانند:

4- مديريّت هاى غير استبدادى‏

سوم - ويژگى‏هاى مديريّت اسلامى

1- اهميت دادن به مباحث بينشى

2- واقع نگرى در مديريت اسلامى

فصل اول: رعايت اصل نظارت

مقدمه

1 - نظارت فراگير بر امور كارگزاران

2 - نظارت مداوم بر امور مردم

3 - نظارت دقيق بر امور كارگزاران

الف - برخورد بافرماندار آذربايجان‏

ب - عزل قاضى

فصل دوم: عزل و نصب مديران

مقدمه

1 - جابجائى مديران‏

2 - عزل ونصب بر أساس اولويّت‏ها

3- عزل فرماندار نالايق‏

4- عزل فرماندارى كه خيانت مالى داشت‏

5 - تصفيه مديريّت هاى سياسى كشور

الف - عزل معاويه

ب - عدم بكارگيرى عناصر فاسد در مديريّت‏ها

6 - انتخاب فرمانداران

فصل سوم: جبران و دلجوئى

1 - دلجوئى از مديران عزل شده‏

2 - بكارگيرى صحيح مديران‏

فصل چهارم: مديريت در بيت رهبرى (اصل نظم گرائى)

مقدمه

1 - تقسيم كار

الف - نويسندگان امام‏

ب - مؤذّن امام‏

ج - دربان منزل امام‏

د - خدمتكاران منزل امام‏

2- زمانمند بودن كارهاى شخصى و مراجعات مردمى‏

فصل پنجم: تشويق مديران

مقدمه‏اى كوتاه

1- تشويق استاندار موفّق‏

2- طرح ويژگى‏هاى مديران لايق‏

3- يادآورى اهمّيّت مديريّت‏ها

فصل ششم: مديريت نظامى

1- مديريّت عالى نظامى

2 - رهبرى و جانشينى‏

در چشمه سار نهج البلاغه

1 - مديريّت سياسى

خطبه 4 نهج‏البلاغه: ويژگيهاى اهل بيت (عليه‏السلام)

ويژگى‏هاى اهل بيت(عليهم السلام)

خطبه 40 نهج‏البلاغه: ضرورت حكومت

ضرورت حكومت‏

نامه 19 نهج‏البلاغه: نامه به يكى از فرمانداران

هشدار از بد رفتارى با مردم‏

2 - مديريّت اجتماعى

خطبه 16 نهج‏البلاغه

1 - اعلام سياست‏هاى حكومتى‏

2 - فضائل اخلاقى امام على(عليه السلام)

3 - سرگردانى مردم، و ضرورت تقوا

نامه 27 نهج‏البلاغه

1 - اخلاق اجتماعى‏

2 - اعتدال گرايى زاهدان‏

3 - ضرورت ياد مرگ‏

4 - اخلاق مديران اجرايى‏

نامه 46 نهج‏البلاغه: مسئوليت فرماندارى و...

مسؤوليّت فرماندارى و اخلاق اجتماعى‏

3 - مديريّت نظامى

نامه 36 نهج‏البلاغه

1 - آمادگى رزمى امام على(عليه السلام)

2 - اعلام مواضع قاطعانه در جنگ‏

نامه 14 نهج‏البلاغه

رعايت اصول انسانى در جنگ‏

نامه 11 نهج‏البلاغه

آموزش نظامى به لشكريان‏

نامه 61 نهج‏البلاغه

نكوهش از فرمانده شكست خورده‏

4 - مديريّت اقتصادى

نامه 21 نهج‏البلاغه

سفارش به ميانه روى‏

نامه 51 نهج‏البلاغه

اخلاق اجتماعى كارگزاران اقتصادى‏

دیدگاه های کاربران

هیچ دیدگاهی برای این مطلب وارد نشده است!

ارسال دیدگاه