قرآن کریم

احادیث در باره قرآن

توصیف قرآن کریم در بیان معصومین علیهم السلام

توصیف قرآن کریم در بیان معصومین علیهم السلام

قرآن این کتاب عظیم الشأن توسط خود خداوند توصیف گردیده است و در شروع بسیاری از سوره هایی که با حروف مقطعه شروع شده است توصیفی زیبا در باره قرآن کریم آمده است . در بیان گهر بار معصومین (ع) نیز توصیفات بسیار زیبا در شأن و منزلت قرآن کریم آمده است که در اینجا به چند مورد اندک اشاره می شود . توصیه می کنیم کتاب فصل قرآن در اصول کافی را حداقل مطالعه نمائید
03 اردیبهشت 1398

چهل حدیث، قرآن

مقدمه در مقدمه چهل حدیث قرآن بجاست که اندکی درباره قرآن سخن گفته شود، اما دشوارترین کار، همین است که بشر خاکی و قلمها و بیابانهای ناتوان بشری، بخواهد درباره کلام آسمانی خداوند، سخن بگوید. راستی قرآن چیست؟ حتی اگر آنچه را در آیات خود قرآن، درباره کلام الله می خوانیم، بر شماریم، مقاله ای مبسوط خواهد شد. تا چه رسد به دریایی مواج از احادیث رسول خدا و اهل بیت علیه السلام که درباره قرآن و حقیقت و ابعاد گوناگون آن بیان فرموده اند. براستی که انتخاب یک آیه و چهل حدیث، از این گنجینه ژرف و بی پایان دشوار است. ت
17 مهر 1395

اجادیث قرآنی

15 اسفند 1393

تشویق معلم قرآن

13 مرداد 1392

چهل حديث قرآني

06 خرداد 1391