مطالب و مقالات

منابع مهم احاديث وروايات شیعی

پیام امیرالمؤمنین ج 15

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
29 بهمن 1392

اصول كافي - جلد اول

اصول کافی عنوان بخش اول از بخش‌های سه‌گانه كتاب حدیثی الکافی است. در این بخش، احادیث مربوط به اعتقادات شیعه و زندگی امامان شیعه و برخی از احادیثی که درباره رفتارهای فرد مسلمان سخن می‌گوید، گردآوری شده است. اصول کافی از مهم‌ترین منابع شناخت باورهای شیعیان است که بارها به صورت مجزا از کتاب کافی منتشر و ترجمه‌ها و شرح‌های متعددی نیز بر آن نوشته و منتشر شده است.
20 مهر 1391

اصول کافی

اصول كافي - جلد دوم

20 مهر 1391