امام جعفر صادق (ع)

نگاهی به تاریخ زندگی امام صادق

امام صادق (ع) و جهاد فرهنگی

محمود مهدی پور
06 فروردین 1393

گذرى بر زندگى امام ششم حضرت صادق (ع)

نابغه و فقيه بزرگ علامه حلى
18 شهریور 1391

امام جعفر صادق(ع) و پایه گذاری فقه اهل بیت(ع)

حجّت الاسلام عبّاس جعفري(دانش آموخته ی حوزه ی علمیه ی قم)
15 شهریور 1391

زندگينامه امام صادق (ع)

1. امام صادق ( ع ) 2.عصر امام صادق ( ع ) 3.جنبش علمي 4. خلق و خوی حضرت صادق ( ع ) امام صادق ( ع )
04 آبان 1390

چرا مذهب شیعه را مذهب جعفری می گویند ؟

برای بسیاری این سؤال وجود دارد که چرا ایشان را به عنوان رئیس مذهب تشیع می شناسیم ؟ چرا امامان قبل از ایشان بویژه اولین امام شیعیان حضرت علی (ع) به عنوان رئیس مذهب عنوان نشده اند ؟
04 آبان 1390