احکام و عبادات

تولّی و تبرّی

دوستى براى خدا و دشمنى براى خدا

انسان مؤمن و مسلمان باید همه کارهایش را برملاک و محور رضای خداوند قرار بدهد تولی یعنی دوست داشتن و تبری یعنی بیزاری جستن که دو تا از فروع دین ماست و عمل به آن واجب است از این قاعده مستثنی نیست و باید برای رضای خدا باشد .
28 فروردین 1398

بخش بندی مطالب