قرآن کریم

قرائت قرآن کریم

قراء سبعه و راویان آنها

قراء سبعه و راویان آنها

قرائت قرآن بین قاریان در مواردی اختلافی بود و تعدادقاریان در طی سالیان متمادی افزایش می یافت تا این که ابن مجاهد از میان کلیه قرائات ، هفت قرائت را برگزید که هر کدام دو راوی دارند :
28 فروردین 1398

روش های قرائت قرآن

روش های قرائت قرآن

قرائت قرآن با ادای صحیح حروف و آرامش کامل، همچنین تولید هر حرفی از مخرج مربوط به خود با رعایت صفات آن» تعریفی که صاحب نظران برای ترتیل کرده اند، از مجموعه سخنانی اخذ شده که در قرآن و روایات معصومین ـ علیهم السّلام ـ آمده است
28 فروردین 1398

بخش بندی مطالب