مسسابقات فرهنگی مذهبی

مسابقات فرهنگی مذهبی از عاشورا تا اربعین

مسابقه کتابخوانی پیامهای عاشورا

سوالات مخزن

داوطلبان شرکت در مسابقه پیامهای عاشورا برای اینکه بتوانید در فرصت 30 دقیقه به 20 سوال جواب صحیح بدهید بهتر است که اول 60 سوال مخزن را بررسی کرده و با استفاده از متون وارد شده در همین سایت پاسخهای آن را پیدا کنید و با آمدگی کامل به مسابقه وارد شوید . موفق باشید
24 شهریور 1398

بخش بندی مطالب

پربازدیدترین مطالب