اصول اعتقادی اسلام

امامت

امامت

آیا از آیات قرآن می شود امامت امام علی(ع) را اثبات کرد؟

پاسخ: بهترین راه اثبات امامت امام علی(ع) برای اهل سنت، تمسک به قرآن و روایاتی که در توضیح آنها در کتب خودشان نقل شده است، می باشد و البته بدیهی است که انسان باید حقیقت جو باشد تا به توجیهات ناصواب و غیر عقلانی متوسل نشود و چشم را به روی حقیقت نبندد.
20 خرداد 1398

رهبري و رهروي

محمود مهدي‌پور
17 دی 1391