احکام و عبادات

امربه معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر

اَمر به مَعروف و نَهی اَز مُنکَر، دو واجب از فروع دین هستند. امر به معروف یعنی دعوت کردن کسی که عمل واجبی را ترک کرده به انجام آن، و نهی از منکر یعنی تلاش برای جلوگیری از انجام کار حرام توسط فرد گناهکار. از نظر فقهی امر به معروف و نهی از منکر بر کسی واجب است که نسبت به معروف و منکر آگاهی داشته و احتمال تأثیرگذاری نیز بدهد. شرایط دیگری نیز برای وجوب آن گفته‌اند.
31 خرداد 1398

امربه معروف و نهی از منکر در روایات معصومین (ع)

امربه معروف و نهی از منکر در روایات معصومین (ع)

25 فروردین 1398

سخنان معصومین (ع امر به معروف و نهی از منکر)

سخنان معصومین (ع امر به معروف و نهی از منکر)

25 فروردین 1398

امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم

امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم

امر به معروف یعنی امر کردن و فرمان دادن به خوبی ها، نهی از منکر یعنی نهی کردن و بازداشتن از زشتی ها. مکتب انبیای الهی و به خصوص دین مقدس اسلام، نگرش جامعه گرایی را تقویت می کند. دین اسلام می کوشد به گونه ای انسان را تربیت کند که در همه مراحل زندگی، به کل انسان ها - به خصوص اعضای جامعه اسلامی - نظر داشته باشد. اگر زمینه فرهنگی در جامعه پیدا نشود، امر به منکر، معنا پیدا نمی کند.
25 فروردین 1398

امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر براساس بیانات و فتاوای مقام معظم رهبری

آنچه در زیر می‌آید، دروس "هفتادوششم و هفتادوهفتم" از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
25 فروردین 1398