ترتیل استاد پرهیزگار سورهای ( مریم تا عنکبوت)

بازدید : 683
تاریخ : 1397/12/22
ترتیل استاد پرهیزگار سورهای ( مریم تا عنکبوت)

مریم

طه

انبیاء

حج

مومنون

نور

فرقان

شعراء

نمل

قصص

عنکبوت

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی