ترتیل استاد پرهیزگار (روم تا احقاف)

بازدید : 672
تاریخ : 1397/12/24
ترتیل استاد پرهیزگار (روم تا احقاف)

روم

لقمان

سجده

احزاب

سبا

فاطر

یس

صافات

ص

زمر

غافر

فصلت

شوری

زخرف

دخان

حاثیه

احقاف

چندرسانه ای های مرتبط

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی