ترتیل قرآن استاد پرهیزگار ( توبه تا کهف )

او می‌گوید: میل و اشتیاق درونی به شنیدن نغمات روحانی اعم از دعا و قرآن که به ویژه توسط مادرم در برخی مواقع به شکلی محزون تلاوت می‌شد مرا ترغیب می‌کرد. یکی از تفریحات کودکی من این بود که گوشه‌ای می‌نشستم و برای خودم مسابقه‌ای قرآنی ترتیب می‌دادم و خودم را قاری تجسم می‌نمودم و احساس می‌کردم که از من برای اجرای برنامه دعوت شده و من باید در شروع مسابقه بخوانم، بعد هم با یک لحن و وضعیت خاصی شروع می‌کردم به خواندن و خانواده که این را دیدند بیشتر توجه‌شان جلب شد و مرا به جلسات قرآنی راهنمایی کردند.
بازدید : 569
تاریخ : 1397/12/22
ترتیل قرآن استاد پرهیزگار ( توبه تا کهف )

توبه

یونس

هود

یوسف

رعد

ابراهیم

حجر

نحل

اسراء

کهف

چندرسانه ای های مرتبط

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی