ماهيت اسرائيل از ديدگاه امام خميني (ره)

بازدید : 5210
زمان تقریبی مطالعه : 19 دقیقه
تاریخ : 27 مرداد 1391
ماهيت اسرائيل  از ديدگاه امام خميني (ره)

بخش اول : ماهيت اسرائيل :اسرائيل دشمن اسلام و مسلمين
توطئه نابودى ارزشهاى مسلمين  
امروز اسرائيل و دوست صميمى اش مصر، در منطقه ، در فكر ايجاد يك هسته مركزى براى نابودى مسلمان ها و ارزش هاى عالى فكرى آنها مى باشند، اخيرا عراق و بعضى سران كشورهاى منطقه هم با اين طرح موافقت نموده اند. من نزديك به بيست سال است خطر صهيونيسم بين الملل را گوشزد نموده ام و امروز خطر آن را براى تمامى انقلابات آزاديبخش جهان و انقلاب اخير اسلامى ايران نه تنها كمتر از گذشته نمى دانم كه امروز اين زالوهاى جهانخوار با فنون مختلف براى شكست مستضعفان جهان قيام و اقدام نموده اند. ملت ما و ملل آزاد جهان بايد در مقابل اين دسيسه هاى خطرناك با شجاعت و آگاهى ايستادگى نمايد.
صحيفه نور جلد: 14 صفحه : 63
تاريخ سخنرانى : 22/11/59
تبليغات سوء عليه اسلام  
مبلغين استعمارى سرگرم كارند. در هر گوشه از بلاد اسلامى جوانان ما را با تبليغات سوء دارند از ما جدا مى كنند، نه اينكه يهودى و نصرانى كنند بلكه آنها را فاسد و بى دين و لاابالى مى سازند و همين براى استعمارگران كافى است . در تهران ما، مراكز تبليغات سوء كلسيايى و صهيونيسم و بهائيت بوجود آمده كه مردم را گمراه مى كند و از احكام و تعاليم اسلام دور مى سازند.
كتاب ولايت فقيه ، ص 176.
تخريب قبله اول مسلمين آرزوى پست اسرائيل
امروز سادات با دستگيرى وسيع برادران مسلمانمان در مصر خدمت خود را به اسرائيل به اتمام رسانده است . اتحاد او با آمريكا و اسرائيل آبروى ملت عرب را ريخته است . اتحاد با اسراء يلى كه اين روزها علاوه بر جناياتش در منطقه ، دست به جنايت بزرگ ديگرى زده است و آن حفارى در مسجد اقصى قبله اول مسلمين است كه با سست شدن پايه هاى اين مسجد خداى ناكرده قبله اول مسلمين خراب خواهد شد واسرائيل به آرزوى پست خود خواهد رسيد.
هان اى مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه ستمگران بپاخيزيد و دست اتحاد به هم دهيد و از اسلام و مقدرات خود دفاع كنيد و از هياهوى قدرتمندان نهراسيد كه اين قرن به خواست خداوند قادر ، قرن غلبه مستضعفان بر مستكبران و حق بر باطل است .
پيام امام خمينى به زائران بيت الله الحرام .
صحيفه نور جلد: 15 صفحه : 125
تاريخ سخنرانى :15/6/60
اسلام زدائى بدست اسرائيل  
مسلمانان بايد بدانند كه پس از انقلاب اسلامى و توجه به قدرت خارق العاده اسلام ، توطئه ها و نقشه هاى آمريكا از ايجاد تفرقه بين برادران اهل سنت و تشيع و هجوم به ايران كه مركز ثقل نهضت اسلامى است ، تا نقشه عميق و گسترده هجوم به لبنان و آن جنايات عظيم ، همه و همه براى اسلام زدائى و تضعيف اين قدرت الهى است بايد بدانند نقشه آمريكا كه به دست خبيث اسرائيل در جريان است ، به بيروت و لبنان خلاصه نمى شود، كه اسلام در همه جا، در كشورهاى اسلامى خصوصا منطقه خليج فارس و حجاز مركز وحى الهى ، هدف است هدف اول آن است كه حكام منطقه گوش و چشم بسته در فرمان آمريكا و از آن دردناكتر اسرائيل باشند و ننگ هر تحقير و نوكرى را بپذيرند در چنين جو و فاجعه عظيمى ، ملت هاى اسلامى نبايد بى تفاوت باشند و از هيچ كوشش در راه حفظ اسلام و كشورهاى اسلامى نبايد دريغ كنند چه دردناك و مصيبت بار است كه در جوار مسلمانان و دولت هاى به اصطلاح اسلامى ، اسرائيل غاصب اينچنين جسورانه و فاتحانه به مردم مظلوم لبنان ، به خواهران و برادران عزيز بيروتى تجاوز كند و به جاى آنكه دولت هاى كشورهاى اسلامى به دفاع ، كه يك فريضه الهى و انسانى است ، برخيزند، اينچنين نرمش نشان دهند، بلكه براى مقصد شوم آمريكا و اسرائيل به فعاليت برخيزند و به جاى اسرائيل ستم پيشه ، ايران اسلامى و اسلام را در ايران هدف و تمام هدف قرار دهند.
آيا اگر امروز توانستند عذرهائى براى سكوت بلكه كمك به مقاصد شوم اين جنايتكار و اربابش بتراشند، تاريخ را هم مى توانند به انحراف كشند؟ آيا ملتهاى آزاد را هم مى توانند فريب دهند؟ و آيا خداوند منتقم را هم با عذرهاى غيرموجه خود مى توانند قانع كنند؟ آيا اينطور كه اينان اسلام بزرگ را به ملعبه و بازى گرفته اند، گناه بزرگشان بخشودنى است ؟ و آيا از عهده جواب براى خون هاى زنان و مردان و كودكان بيگناه بيروت برمى آيند؟
پيام امام خمينى به مناسبت عيد سعيد قربان
صحيفه نور جلد: 17 صفحه : 29
تاريخ سخنرانى : 29/6/61
آمريكا و اسرائيل با اساس اسلام دشمنند 
مسلمانان حاضر در مواقف كريمه از هر ملت و مذهب كه هستند بايد به خوبى بدانند كه دشمن اصلى اسلام و قرآن كريم و پيامبر عظيم الشان صلى الله عليه و آله و سلم ، ابرقدرت ها خصوصا آمريكا و وليده فاسدش اسرائيل است كه چشم طمع به كشورهاى اسلامى دوخته و براى چپاول مخازن عظيم زيرزمينى و روى زمينى اين كشورها از هيچ جنايت و توطئه اى دست بردار نيستند و رمز موفقيت آنان در اين توطئه شيطانى تفرقه انداختن بين مسلمانان به هر شكل كه بتوانند مى باشد. در مراسم حج ممكن است اشخاصى از قبيل ملاهاى وابسته به خود را وادار كنند كه اختلاف بين شيعه و سنى ايجاد كنند و آن قدر به اين پديده شيطانى دامن زنند كه بعض ‍ ساده دلان باور كنند و موجب تفرقه و فساد شوند. برادران و خواهران هر دو فرقه بايد هشيار باشند و بدانند كه اين كوردلان جيره خوار با اسم اسلام و قرآن مجيد و سنت پيامبر مى خواهند اسلام و قرآن و سنت را از بين مسلمين برچينند يا لااقل به انحراف كشانند. برادران و خواهران بايد بدانند كه آمريكا و اسرائيل با اساس اسلام دشمنند، چرا كه اسلام و كتاب و سنت را خار راه خود و مانع از چپاولگرى شان مى دانند، چرا كه ايران با پيروى از همين كتاب و سنت بود كه در مقابل آنان بپاخاست و انقلاب نمود و پيروز شد.
پيام امام به مناسبت برگزارى كنگره حج و عيد سعيد قربان
صحيفه نور جلد: 19 صفحه : 46
تاريخ سخنرانى : 7/6/63
بخش اول : ماهيت اسرائيل :توسعه طلبى اسرائيل (نقشه اسرائيل بزرگ )
اشغال فلسطين پايان مساله نيست  
همه بايد بدانند كه هدف دولت هاى بزرگ از ايجاد اسرائيل ، تنها با اشغال فلسطين پايان نمى پذيرد، آنها در اين نقشه اند كه پناه بر خدا تمامى كشورهاى عربى را به همان سرنوشت فلسطين دچار كنند و امروز ما ناظر جهاد مبارزين فلسطينى در راه سپردن سرنوشت فلسطين به فلسطينى ها هستيم ، ناظر مجاهدانى هستيم كه جان بر كف به جهاد قهرمانانه عليه اشغال و تجاوز و در راه آزادى فلسطين و سرزمين هاى اشغال شده بپاخاسته اند، ناظر آنچه كه ديروز دست نشاندگان استعمار در اردن و امروز در لبنان بر سر اين مجاهدان آوردند، ناظر تبليغات و توطئه هائى كه عليه آنان به انحاء مختلف ، همگى به تحريك و به دست گماشتگان استعمار و به منظور جداكردن گروه هاى مسلمان از مبارزان فلسطينى و به خاطر بيرون كردن مبارزه از مناطق سوق الجيشى كه موقعيت مناسبى براى ضربه زدن به قواى اسرائيل و صهيونيسم ، اين دشمن غاصب دارد انجام مى گيرد، هستيم آيا مسلمانان و سران كشورهاى اسلامى در چنين موقعيتى در پيشگاه خدا و عقل و وجدان ، مسووليت و وظيفه اى ندارند؟ آيا رواست كه مجاهدان فلسطينى به دست گماشتگان استعمار در مناطق زير سلطه استعمار قتل عام شوند ولى ديگران در برابر اين جنايت سكوت كنند و حتى در بيرون راندن اين جهاد آزاديبخش از مناسبترين منطقه سوق الجيشى خودش ، با يكديگر همداستانى و توطئه كنند؟ آيا دولت هاى عربى و ساكنان مسلمان اين مناطق نمى دانند كه با نابودى اين جهاد، ساير كشورهاى عربى از شر اين دشمن ناپاك ، روى امن و امان نخواهند ديد؟
پيام امام خمينى براى پشتيبانى از فلسطين
صحيفه نور جلد: 1 صفحه : 193
تاريخ سخنرانى : 19/8/51
خطر اسرائيل متوجه همه خاورميانه و سرزمين هاى اسلامى است  
سران كشورهاى اسلامى بايد توجه داشته باشند كه اين جرثومه فساد را كه در قلب كشورهاى اسلامى گماشته اند تنها براى سركوبى ملت عرب نمى باشد بلكه خطر و ضرر آن متوجه همه خاورميانه است نقشه ، استيلا و سيطره صهيونيسم بر دنياى اسلام و استعمار بيشتر سرزمين هاى زرخيز و منابع سرشار كشورهاى اسلامى مى باشد و فقط با فداكارى ، پايدارى و اتحاد دولت هاى اسلامى مى توان از شر اين كابوس سياه استعمار رهايى يافت و اگر دولتى در اين امر حياتى كه براى اسلام پيش آمده كوتاهى كرد، بر ديگر دولت هاى اسلامى لازم است كه با توبيخ و تهديد و قطع روابط او را وادار به همراهى كنند دولت هاى ممالك نفت خيز اسلامى لازم است از نفت و ديگر امكاناتى كه در اختيار دارند به عنوان حربه عليه اسرائيل و استعمارگران استفاده كرده ، از فروش نفت به آن دولت هائى كه به اسرائيل كمك مى كنند خوددارى ورزند.
پيام امام به دول اسلامى
صحيفه نور جلد: 1 صفحه :920
تاريخ سخنرانى : 16/8/52
سرنوشت لبنان در انتظار ديگر سرزمين هاى اسلامى  
پيداست سران دول اسلامى و خصوص دولتهاى عربى با وحدت كلمه در دفع اسرائيل ، اين ماده فساد كوشش كنند، اگر مسامحه كنند خوف آن است كه خداى نخواسته اين جريان در ساير كشورهاى مشابه عمل شود. از خداوند متعال قطع ايادى اجانب در ساير كشورهاى مشابه عمل شود. از خداوند متعال قطع ايادى اجانب و هواداران آنها را خواستار و استقلال دول اسلامى را از خداوند خواهانم . ((والسلام على من اتبع الهدى )).
پيام به مناسبت پشتيبانى از خلق فلسطين و مردم جنوب لبنان
تاريخ 12/ ربيع الثانى / 1398، (2/1/1357)
اسرائيل اكتفا به جولان نمى كند 
يك همچو جرثومه فسادى را شما بايد با اتفاق خودتان از بين برداريد اگر از بين برنداريد، اين يك ماده سرطانى است كه سرايت مى كند به جاهاى ديگر، اكتفا به جولان نمى كند، راى آنها اين است كه اسرائيل از همه نژادها بالاتر است و از فرات تا نيل هم مال اوست و همه اين جاها بايد برگردد به اسرائيل و شما نشستيد سر يك امور جزئى ، و يك سر يك امور خيلى ناچيز با هم دعوا مى كنيد و همه همتان را اين قرار داديد كه نبادا ايران يك وقتى يك حرفى بزند ايران كه همه ارگان هايش فرياد مى زنند كه ما نظرى نداريم به دولت هاى ديگرى و ملت ها ديگرى ، الا اينكه با آنها متحد بشويم و فساد را از منطقه بيرون كنيم ، دشمنى با ايران را مى كنند اين چرا بايد اينطور بشود؟ بايد توجه بكنند سران قوم ، توجه بكنند روشنفكران قوم ، توجه بكنند علماى بلاد، توجه بكنند علماى كشور همه جا، توجه بكنند به اين اينكه دشمن كى هست و دوست كيست و بايد دشمن را بيرون كرد و با دوست دست اتحاد داد اين گرفتارى با دست همه مسلمين بايد حل بشود و تا اتحاد بين همه مسلمين نشود، اين گرفتارى ها هست .
صحيفه نور جلد: 16 صفحه : 21
تاريخ سخنرانى : 4/11/60.
اسرائيل به حد فعلى قناعت نمى كند 
مكرر اين مساله ذكر شده است كه اسرائيل قناعت نمى كند به آنجائى كه هست ، قدم قدم پيش مى رود و هر قدمى كه رفت ، هى مى گويد ما كارى نداريم ، ما همين هست ، فردا قدم بالاترى بر مى دارد امروز لبنان است ، فردا خداى نخواسته سوريه ، پس فردا عراق است و همين طور.
و مع الاسف اين دولت ها به جاى اينكه در مقابل اين آدم و اين غير انسان قيام كنند، نهضت كنند، اتفاق حاصل كنند براى جلوگيرى ، يك انكار هم نكردند، الان هم جست و خيز مى كنند براى اينكه تثبيت كنند مقام او را و اين يك ننگى است كه در كشورهاى اسلامى بر چهره همه است ، بر سران ، بيواسطه و بر مردم كشورها هم كه سران را اينطور به جاى خودشان گذاشتند كه هر كارى مى خواهند بكنند و هر ذلتى مى خواهند براى اسلام و مسلمين تهيه كنند و جلو اينها را نگرفتند، بر آنها مع الواسطه ما اين مصيبت ها را به كجا بايد ببريم ؟
صحيفه نور جلد: 16 صفحه : 273
تاريخ سخنرانى : 9/6/61.
مقصد شوم اسرائيل  
مسلمانان و خصوصا مظلومان منطقه بدانند كه اسرائيل با تغيير و تبديل مهره ها كه شايد اغفال رزمندگان فلسطينى و لبنانى باشد هيچ گاه از مقصد شوم خود كه حكومت بر كشورهاى مسلمين از نيل تا فرات است منصرف نخواهد شد و آمريكا كه چنگ و دندان در منطقه نشان مى دهد از مهره اى چون اسرائيل كه مجرى جنايت هاى آن در منطقه است به كامل پشتيانى مى كند و بازى هاى سياسى اينان را نبايد از نظر دور داشت . و كسانى كه از اسرائيل حمايت مى كنند بايد بدانند كه افعى گزنده را در حمايت خود قوى مى كنند كه در صورت فرصت خداى نخواسته حرث و نسل منطقه را به هلاكت مى كشاند و بايد به اين افعى خزنده خطرناك مهلت ندهند.
پيام امام به زائران بيت الله الحرام .
صحيفه نور جلد: 18 صفحه : 93
تاريخ سخنرانى : 12/6/62 .
اسرائيل بزرگ  
اين مهره دومى كه حالا آمده است و اسحاق شاميرى كه الان آمده است و مى خواهد نخست وزير بشود، از اول برنامه خودش را گفته است . از اول گفته است كه اسرائيل بزرگ بايد تحقق پيدا كند، بايد فلسطين بكلى از بين برود، تمام جاهايى كه دست اسرائيل است اينها لاينفك از اسرائيل است . اسرائيل بزرگ يعنى از نيل تا فرات ، يعنى تمام منطقه اى كه عرب نشين است ، حجاز هم جزء اين بايد باشد، مصر هم جزء اين است و اينها نشسته اند آنجا دارند تماشا مى كنند و عده كثيرشان هم همراهى مى كنند و اسرائيل را مى خواهند بشناسند. و امثال ذلك اينها يك مصيبت هايى است كه در قرن ما واقع شده است و مع الاسف مسلمين يعنى حكومت هاى اسلامى بى تفاوت هستند و آنها نمى گذارند كه كشورهاى خودشان ، مردم عاديشان راجع به اينها صحبت بكنند واقعا در يك محيط خفقان اين دنيا دارد بسر مى برد، خفقان از اين دو ابرقدرت .
صحيفه نور جلد: 18 صفحه : 110
تاريخ سخنرانى : 15/6/62.
اسرائيل به اين قراردادها اكتفا نمى كند 
اينجانب در پانزدهم خرداد 62 كه بحمدالله تعالى قدرت اسلام و دولت جمهورى اسلامى در منطقه زبانزد است ، به دولت هاى كشورهاى اسلامى هشدار مى دهم كه از اشتباهات گذشته دست بردارند و با يكديگر دست برادرى دهند و با خضوع در مقابل خداوند تعالى و اتكال به قدرت اسلام ، دست ظالمانه جباران و غارتگران جهانخوار خصوصا آمريكا را از منطقه كوتاه كنند و اين توافق آمريكائى ، صهيونيستى ، لبنانى را كه سلطه آمريكا را در منطقه استوارتر و اسرائيل را بر كشور اسلامى لبنان و پس از آن بر ساير كشورهاى اسلامى و عربى چيره خواهد كرد، محكوم و عملا نقض نمايند. و بدانند چنانچه كرارا گفته ام و شنيده ايد، اسرائيل به اين قراردادها اكتفا نمى كند و حكومت اعراب را از نيل تا فرات غصبى مى داند و دير يا زود با كمك آمريكا به نقشه شوم خود، اگر خداى نخواسته فرصت پيدا كند و حكومت هاى عربى از خواب گران بيدار نشوند، جامعه عمل مى پوشاند. آيا براى مسلمانان و حكومت هاى كشورهاى اسلامى ننگ نيست كه آمريكا از آن طرف دنيا بر مقدراتشان حكومت كند و به دست اسرائيل كافر غاصب همه را به دام اندازد و به خاك سياه بنشاند؟
پيام امام به مناسبت سالگرد قيام 15 خرداد
صحيفه نور جلد: 18 صفحه : 12
تاريخ سخنرانى : 15/3/62.
از نيل تا فرات  
چه بهتر كه دولت هاى منطقه تمام نيروى خود را براى محو اسرائيل از جغرافيا تجهيز كنند. اسرائيل مفسدى كه فلسطينيان مظلوم را بدين روز انداخته و به لبنان قهرمان آن همه ظلم كرده و به كشورهاى منطقه تعدى و تجاوز نموده است . چه چيز بهتر از اين كه دولت هاى منطقه دست در دست هم نهند و منطقه را از شر اسرائيل و آمريكاى طرفدارش نجات دهند. و من كرارا تذكر داده ام كه اسرائيل از نيل تا فرات را از خود مى داند و شما را غاصب سرزمين هاى خويش مى شمرد، گرچه اكنون جرات اظهار صريح آن را ندارد، چنانچه صدام برادر اسرائيل نيز براى سلطه بر منطقه تلاش مى كند و بر فرض باطل با به قدرت رسيدن ، آرامش را از همه سلب مى نمايد.
پيام امام به مناسبت برگزارى كنگره عظيم عبادى - سياسى حج و عيد قربان
صحيفه نور جلد: 19 صفحه : 48
تاريخ سخنرانى : 7/6/63.
بخش اول : ماهيت اسرائيل :جدائى يهود از صهيونيست ها 
يهوديان ايران  
گاهى هم ميگويند از اسرائيل (متخصص ) مى آوريم . اگر از اسرائيل آوردند، ما تكليفمان را با آنها مى دانيم چيست . يك نفر اسرائيلى نه يهودى ، به اين يهودى ها كه در ايران هستند كسى حق ندارد تعرض بكند، اينها در پناه اسلام و مسلمين هستند، نه به يهودى ها و نه به نصارى ، اينهايى كه مذهب رسمى دارند، حق ندارند تعرضى بكنند و اخيرا به بهائى ها تعرض كردند و دولت تعرض كرده اينها يك نظر شيطنت دارند، به اين نظر شيطنت اينها اعتنا نكنند مسلمين ، اينها مى خواهند ساير طبقات را به مسلمين بشورانند، شما اعتنا نكنيد از هر راه ديديد كه سازمان دولتى دخالت مى كند در يك امرى ، شما مخالفت كنيد براى اينكه نظر سوء دارند به شما اسرائيلى اگر آمد در ايران و خواست نفت را چيز كند، بر همه مسلمان ها واجب است كه اينها را بيرون كنند و بكشند همه شان را اينها با اسلام در جنگند، با مسلمين درجنگند، ما اگر دستمان برسد تا آخرشان را قطع مى كنيم اگر در ايران پايشان را بگذارند، يك اسرائيلى پايش را بگذارد ايران ، بر مردم ايران واجب است كه اينها را از بين ببرند اسرائيلى مى آيد! غلط مى كند اسرائيلى كه مى آيد.
صحيفه نور جلد: 4 صفحه : 79
تاريخ سخنرانى : 25/9/57.
جدائى يهود از صهيونيست ها  
هر گونه روابط با اسرائيل قطع خواهد شد اما يهوديان آزاد خواهند بود كه در ايران بمانند و در محيط آزادتر از دوران سلطنت شاه زندگى كنند، چرا كه اسلام به همه مذاهب احترام مى گذارد.
مصاحبه امام با خبرنگاران خارجى .
صحيفه نور جلد: 4 صفحه : 219
تاريخ سخنرانى : 24/10/57.
حساب يهوديها از صهيونيست ها جداست  
سوال : در خواست هاى شما نابودى كشور اسرائيل است ، اگر اين منجر به نابودى اسرائيل شود و فلسطينى ها پيروز گردند، يهوديان چه سرنوشتى خواهند داشت ؟
جواب : يهودى ها حسابشان از صهيونيست ها جداست اگر چنانچه مسلمين بر صهيونيست ها غلبه پيدا بكنند، همان حالى را پيدا مى كنند كه شاه مخلوع پيدا كرد و اما با يهودى ها كارى ندارند، ملتى هستند مثل ساير ملل زندگى آنها انجام مى گيرد و تصرفى به آنها نيست .
مصاحبه امام با راديو تلويزيون آلمان غربى
صحيفه نور جلد: 10 صفحه : 170
تاريخ سخنرانى : 17/8/58.
صهيونيست ها اهل مذهب نيستند 
اقليت هاى مذهبى كه از صدر اسلام ، بعد از فتح اسلام بين مسلمين بودند، اينها غير از آن مشركين كه توطئه گر بودند يا بعضى از اقشارى كه توطئه مى كردند و مى خواستند بشر را به هم بزنند و وضعش را، اينهائى كه از اقليت هاى مذهبى بودند، تمام در اسلام احترام داشتند. در قضيه اى كه ، در يكى از قضايا كه لشكرى از معاويه شايد بود آمد و يك خلخالى از پاى يك زن يهوديه ربود (به حسب نقد) و حضرت امير فرمودند: كه من شنيدم كه آمدند و يك خلخالى از ذميه اى ربوده اند و اگر انسان بميرد (قريب به اين معنا) اين اشكالى برايش نيست . اينطور عنايت داشتند به حفظ مصالح همه اقشار. ما حساب جامعه يهود را از حساب صهيونيزم و صهيونيست ها جدا مى دانيم ، آنها جزء اهل مذهب اصلا نيستند. تعاليم حضرت موسى سلام الله عليه كه تعليمات الهى بوده است و در قرآن بيشتر از همه انبيا ذكر حضرت موسى شده است و تاريخ حضرت موسى در قرآن گفته شده است ، يك تعليمات ارزنده اى است و ترتيبى كه حضرت موسى رفتار كرده است با فرعون ، يك شبان بوده است با يك عالم قدرت و اراده و اين بر ضد قدرت بزرگ فرعون قيام كرد و فرعون را از بين برد.
قدرت الهى و توجه به مصالح مستضعفين در قبال مستكبرين كه اولش ‍ فرعون بوده ، قيام بر ضد مستكبرين طريقه حضرت موسى سلام الله عليه بوده و درست اين معنى بر خلاف آن چيزى است كه اين طايفه و صهيونست ها بر نامه دارند . اينها اتصال به مستكبرين پيدا كردند، جاسوس ‍ آنها هستند، نوكر آنها هستند و بر ضد مستضعفين عمل مى كنند، عكس ‍ تعليمات حضرت موسى كه از همين مردم عادى مثل ساير انبيا، از همين مردم عادى بازار و كوچه و اينها، اشخاص را برداشت و بر ضد فرعون و قدرت فرعونى قيام كرد. از مستضعفين حمله شد به مستكبرين كه آنها را از استكبارشان پائين بكشد، به خلاف طريقه اين صهيونيست ها كه اينها با مستكبرين مربوط هستند بر ضد مستضعفين عمل مى كنند. اين مقدار از يهودى هائى كه بازى خوردند و از اقشار عالم جمع شدند آنجا شايد آنها الان پشيمان باشند - از اينكه - آنان كه يهودى هستند و نمى خواهند غير تعاليم عاليه موسى را داشته باشند پشيمان باشند از اينكه رفته اند آنجا، براى اينكه كسى كه برود و ببيند اينها چه برنامه دارند و چه جور آدمكشى بيخود مى كنند و چه جور اتصال به آمريكا و ديگر اقشار دارند، اين نمى تواند تحمل كند كه يك طايفه اى به اسم اينكه ما از جامعه يهود هستيم بر ضد تعاليم حضرت موسى عمل بكنند. ما مى دانيم كه حساب جامعه يهود غير حساب جامعه آنهاست و ما با آنها مخالف هستيم و مخالفتمان براى اين است كه آنها با همه اديان مخالف هستند، آنها يهودى نيستند، آنها يك مردم سياسى هستند كه به اسم يهودى يك كارهائى را مى كنند و يهودى ها هم از آنها متنفر هستند و همه انسان ها از آنها بايد متنفر باشند.
بيانات امام خمينى در جمع اعضاى جامعه كليميان ايران
صحيفه نور جلد: 6 صفحه : 164
تاريخ سخنرانى : 24/2/58
يهوديان صهيونيست ها را قبول ندارد  
امروز شما مى بينيد كه صهيونيست در عالم كه مدعى يهودى بودن هست و يهوديان او را قبول ندارند، با مردم چه مى كند و معذلك ادعا مى كند كه من تابع حضرت موسى هستم .
بيانات امام در جمع نمايندگان اقليتهاى مذهبى در مجلس شوراى اسلامى .
صحيفه نور جلد: 17 صفحه : 78
تاريخ سخنرانى : 27/8/61.
مدعيان دروغين پيروى از حضرت موسى  
و نكته اى كه بايد عرض كنم اين است كه اين شرايع معروفى كه الان بين بشر معروف است ، حالا ما شريعت حضرت موسى ، شريعت عيسى و شريعت اسلام ، وقتى كه ملاحظه مى كنيم حال مشرع را، حضرت موسى سلام الله عليه را، وضع زندگى حضرت موسى و كيفيت تبليغ او و مبارزه اى كه او كرده است با طاغوت ، او را وقتى كه ملاحظه مى كنيم ، بعد مى رويم سراغ امت موسى (6)، آنهايى كه مى گويند ما امت حضرت موسى هستيم . و ما پيرو حضرت موسى هستيم . موسى معارضه مى كرد با طاغوت و اينها كه مى گويند ما پيرو حضرت موسى هستيم . خودشان طاغوتند، در عين حال مى گويند ما پيرو حضرت موسى هستيم راديو اسرائيل بسيار نصايح حضرت موسى را هم نقل مى كند اما اسرائيل چه جور است ؟ وضع او چى است ؟ آنهائى كه خودشان را انتساب مى دهند به حضرت موسى و موسى وضع زندگى اش آن بود كه يك شبان بود و يك عصا داشت و وضع شبانى اش هم آن وضع بود كه تاريخ مى گويد، آنوقت هم پاشد رفت سراغ بزرگترين قدرتى كه در آنوقت بود و با او معارضه كرد و - از دنيا - و توجه به دنيا به هيچ وجه نداشت . آنوقت ببينم كه اينهائى كه خودشان را از حضرت موسى مى دانند چقدر به دنيا چسبيده اند. سرمايه هاى بزرگ آمريكا در دست آنهاست ، قدرت مادى آمريكا در دست آنهاست و مى گويند ما هم به شريعت موسى معتقديم .
صحيفه نور جلد: 18 صفحه : 192
تاريخ سخنرانى : 1/10/62.

دیدگاه های کاربران

هیچ دیدگاهی برای این مطلب وارد نشده است!

ارسال دیدگاه