مطالب و مقالات

ویژگی های جامعه اسلامی

انصاف، و رفتار منصفانه، سبب تحکیم اجتماعی، دوستی و مهربانی

یکی از مهم ترین ویژگی ها و سجایای اخلاقی جاذبه آفرین، انصاف است. انصاف از جمله ویژگی های اخلاقی ای است که همگان نه تنها بر اهمیت و ضرورت آن در روابط بین فردی معترف اند، بلکه خواستار آن اند که در جامعه با آنها بر اساس انصاف رفتار شود.
29 اردیبهشت 1398

کار و تلاش در قرآن و سیره معصومین (ع)

اسلام، مردم را برای برطرف کردن نیازهای زندگی، به کار و کوشش امر کرده، از بیکاری، تنبلی و سربار دیگران شدن به شدت منع نموده است.
06 اردیبهشت 1398

احسان و نیکوکاری

احسان و نیکو کاری در قرآن کریم

احسان عملی نیکی است که از شخص مؤمن متقی و برای کسب رضای الهی سر می زند و شخص نیکو کار از طریق نعمتهایی که خداوند منان در اختیارش قرار داده است به بندگان خدای تعالی و یا بهتر بگوئیم به مخلوقات خالق یکتا کمک می کند . احسان یکی از مصادیق عمل صالح است که در کنار ایمان در بسیاری از آیات قرآن کریم آمده است آیات زیادی در باره انفاق و نیکوکاری ، عمل صالح و ... در قرآن کریم آمده است که در اینجا به چند آیه از این بخش از آیان اشاره می کنیم .
12 اسفند 1393

قرآن و اختلافات جوامع بشری

محمود مهدی پور
10 خرداد 1393

نقش ایمان در اتحاد و همدلی

ایمان، وحدتی بنیادین و فراتر از همکاری، همزبانی، همرنگی و اتحاد صوری پدید می آورد. و استوارترین رشته های همدلی و همفکری، بین مؤمنان و اعضای جامعه بزرگ اسلامی وجود دارد. قرآن حاوی جهان بینی واحد، قانون اساسی واحد، و برنامه مشترک زندگی اسلامی است.
10 خرداد 1393

احكام وقف

14 دی 1391

چهل حدیث در باره کار و تلاش

کار و کسب روزی حلال در فرهنگ اسلامی امری بسیار پسندیده است و پیامبران الهی و ائمه معصومین علیهم السلام خود اهل کار و تلاش بودند و هزینه مایحتاج زندگیشان را خودشان تهیه می کردند . اسلام انسانهای تن پرور و بیکار را تقبیح می کند و کارگر زحمتکش آن قدر ارزش دارد که پیامبر (ص) بر دستان او بوسه می زند
28 آذر 1390