پرسش و پاسخ مذهبی

باسلام من با خانواده رفتم کربلا اونجا دختر پریود شد مجبور بودم ببرم چون کاروانی بودیم مسجد کوفه و مسجد صله و مسجد حنانه رفتیم حکام اش چیه ؟خیلی ناراحت هستم لطفاً جواب بدهید

باسلام من با خانواده رفتم کربلا اونجا دختر پریود شد مجبور بودم ببرم چون کاروانی بودیم مسجد کوفه و مسجد صله و مسجد حنانه رفتیم حکام اش چیه ؟خیلی ناراحت هستم لطفاً جواب بدهید
احکام و مسائل شرعی

سلام نجف هستم وامروزعادت ماهانه شدم آیا میتوانم حرم برم؟ آیامیتواپم مسجد کوفه بروم؟

سلام نجف هستم وامروزعادت ماهانه شدم آیا میتوانم حرم برم؟ آیامیتواپم مسجد کوفه بروم؟
احکام و مسائل شرعی

سلام ایابرای هردو رکعت نماز دو رکعتی نماز شب باید یک بار اذان و اقامه گفت

سلام ایابرای هردو رکعت نماز دو رکعتی نماز شب باید یک بار اذان و اقامه گفت
احکام و مسائل شرعی

حکم حیاط مسجد کوفه حکم مسجد دارد یانه

حکم حیاط مسجد کوفه حکم مسجد دارد یانه
احکام و مسائل شرعی

خوردن و آشاميدن چيز نجس حرام است .اگر یک نفر نجاست خورد مثل ادرارنمازش چگونه است؟میتواند در نماز جماعت شرکت کند؟؟

خوردن و آشاميدن چيز نجس حرام است . اگر یک نفر نجاست خورد مثل ادرار نمازش چگونه است؟ میتواند در نماز جماعت شرکت کند؟؟
احکام و مسائل شرعی

من الان در نجف هیتم آیا میتونم به مسجد سهله و کوفه برم و در حیاطش بمانم داخل شبستان نشوم یا حتی وارد حیاط هم نمیتوانم بشوم ؟

من الان در نجف هیتم آیا میتونم به مسجد سهله و کوفه برم و در حیاطش بمانم داخل شبستان نشوم یا حتی وارد حیاط هم نمیتوانم بشوم ؟
احکام و مسائل شرعی

سلام آیا حائض میتواند وارد مسجد کوفه شود؟تا چه محدوده ای میتواند؟

سلام آیا حائض میتواند وارد مسجد کوفه شود؟تا چه محدوده ای میتواند؟
احکام و مسائل شرعی

چرا وضوی اهل تسنن با تشیع فرق می کند کدام درست است ؟

اهل تسنن بعد از شستن دستها و صورت سر و پاها را هم می شویند ولی اهل تشیع سر و پاها را مسح می کشند . علت این تفاوت کجاست ؟ کدام یک دلیل قرآنی دارد ؟
احکام و مسائل شرعی

سلام .ذلت در مقابل پدر و مادر مذموم است یا ممدوح ؟

سلام . ذلت در مقابل پدر و مادر مذموم است یا ممدوح ؟
موضوعات متفرقه مربوط به دین

آیا توسل به ائمه و قرآن به سرگرفتن در شب قدر درست است <

بسیاری از اهل سنت و جریان وهابیت معتقدند توسل به غیر خدا اساساً درست نیست؛ زیرا ما از آیات قرآن به دست می آوریم توسل و درخواست نیاز فقط باید از ذات خدا باشد. در این خصوص چه پاسخی وچود دارد ؟
اصول اعتقادی

سلام من امروز توی نماز ۲ بار اذکار را تکرار کردم یک بار در سوره ی توحید و یک بار در تشهد. آیا این دو دفعه تکرار نماز را باطل می کند؟

سلام من امروز توی نماز ۲ بار اذکار را تکرار کردم یک بار در سوره ی توحید و یک بار در تشهد. آیا این دو دفعه تکرار نماز را باطل می کند؟ *******برای دیدن پاسخ روی متن سوال کلیک کنید
احکام و مسائل شرعی

سلام ایا برای هر دو رکعت نماز دو رکعتی نماز شب باید یک بار اذان و اقامه گفت با همان یک باربرای همه نماز ها کافییست

سلام ایا برای هر دو رکعت نماز دو رکعتی نماز شب باید یک بار اذان و اقامه گفت با همان یک باربرای همه نماز ها کافییست ***** پاسخ - اذان و اقامه فقط برای نمازهای واجب یومیه است . هیچ نماز مستحبی اذان و اقامه ندارد
احکام و مسائل شرعی

باسلام وعرض ادب واحترام.بنده یک مرد۴۲ساله مسلمان وباافتخارسید هم هستم،یک سوال چندین ساله توی ضحنمه وازکسی پرسیدم یاجواب درست ندادیاباکلمات بازی کرد طوری که هیچی نفهمیدم،سوالم اینهفلسفه سیغه موقت چیست.وایا باتوجه اینکه مرجع تقلید بایددرغیدحیات باشد وباتوجه به مشکلاتی که مملکت درگیرش هست واین موضوع(سیغه موقت)راهی برای دورزدن دین وعوام فریبی،سواستفاده اززنان وحتی متاسفانه بعضازنهای شوهردارو... ایانباید یک قانون،ماده ،تبسره ...برای این امر گفته شودتا از سواستفاده افراد سودجو وشهوت راجلوگیری شود؟ خداشاهده با

باسلام وعرض ادب واحترام. بنده یک مرد۴۲ساله مسلمان وباافتخارسید هم هستم،یک سوال چندین ساله توی ضحنمه وازکسی پرسیدم یاجواب درست ندادیاباکلمات بازی کرد طوری که هیچی نفهمیدم،سوالم اینه فلسفه سیغه موقت چیست.وایا باتوجه اینکه مرجع تقلید بایددرغیدحیات باشد وباتوجه به مشکلاتی که مملکت درگیرش هست واین موضوع(سیغه موقت)راهی برای دورزدن دین وعوام فریبی،سواستفاده اززنان وحتی متاسفانه بعضازنهای شوهردارو... ایانباید یک قانون،ماده ،تبسره ...برای این امر گفته شودتا از سواستفاده افراد سودجو وشهوت راجلوگیری شود؟ خداشاهده باچشمای خودم دیدم یکنفرکه وضع مالی خوبی داره وهمیشه هم صف اول نمازجماعت حضورداره وادعای باخدابودن وپاک بودن داره،زیرپای یک زن شوهردارنشست وباتوجه به مشکلات معیشتی که اون زن وشوهرداشتن وبابدنیاامدن فرزندشان وزیادترشدن مخارج زندگیی ازموقعیت اون زن سواستفاده کردوبه زن پیشنهادطلاق ازشوهرش وبه وسیغه موقت باخودش ورفع نیاز مالی وکمی پول خرج کردن ووعده یک زندگی رویایی متاسفانه ان زن راگول زد وپس ازجدایی سغه اش کرد بعداز حدودیکسال زن ان مردمتوجه شدومردمجبورشد سیغه رافسخ کند الان حدود۳سال میگذره اون زن زیبا وخوش اندام نه تنها ازخانواده طردشده بلکه معتادشده وبرای تامین موادمصرفی مجبوربه همبسترشدن باهر مردی است.حالا میخوام بپرسم اگر یک قانونی وجودداشت که اون مرد نمیتونست همچین پیشنهادی بده وکارزن به اینجابکشه بهترنبودواینکه مسولیت این فاجعه به گرون کیست.هربار که با یک نفراهل سنت بحس میکنم تا این موضوع روپیش میکشه ضبونم بندمیاد،ایا اینکه مرجع تقلید بایدزنده باشد مگردلیلش غیرازاین است که باتوجه مسائل حال حاضر جامعه فتوابدهد.یعنی الان مراجع عزیز متوجه اینهمه فساددرجامعه نیستن وایا دیگه وقتش نرسیده جلوی این کلاه شرعی که همش به اسم دین ومذهب تشیع تمام میشه گرفته، اصلا فرض روبراین میگیریم که زن مطلقه است این سیغه موقت چه فایده ای دارد غیرازاینکه افرادسودجو وزنان محتاج رو متقاعدکند که اینکار درست است باوربفرمایید وقتی باخود این حیوان صفت صحبت کردم ادعامیکرد ثواب یک حج رابرده درصورتی که یک زن نابود شد یک مرد چندسال عذاب کشیدتادوباره ازدواج کنه وازهمه بدتر بچه ای که تاآخرعمر ازنعمت داشتن مادرواقعی محروم شد.سیغه دائمی یا۹۹ساله به این نیت خوانده میشه که زن وشوهربدونن که ازان به بعد باید نصبت به همسرشان متعهد بوده ویک عهد زیباودلنشین صورت میگیردوباجاری شدن سیغه غیرازپیوند زن وشوهری یک پیوند وتعهدی بین انسان وخداوند ایجادمیشه.اخه سیغه یک ساعته که بین یک زن بدکاره ویک مرد بسته میشه چه مفهوم وفایده ای داره چون اون یکساعت زن ومرد اصلافرصت جدایی ندارن تابخوان بهم خیانت کنن واصلا اگه جاری نشه چه اتفاقی می افته خداشاهده همین موضوع باعث شده تا خیلی از زنان پاک دامن ودرستکار به نیت اینکه بااینکار سواب هم میکنن تن به سیغه موقت میدن و بعدش حیا وحجاب و...ازبین میره وحتی اگرهم روزی ازدوواج کنه مطمعنازنیکه هررور بایکی بوده هیچ وقت حاضرنمیشه ازشوهرش حرف شنوی داشته باشه و بایک نفرتااخرعمرزندگی کنه واصلااحساس تعهدی نمیکنه وتا یکم فشارروش بیاد میگه طلاق میگیرم هم لذت میبرم وهم اقابالا سرندارم پولش هم که خوبه پس چرا تن به سختی بدم.باوربفرمایید این موضوع تامرز جنون عذابم میده وازهمه بدتر درکشوری که ادعای دولت مسلمان ودینی ومردم مسلمان ونجیب داریم اینموضوع هیچ کجا ودرهیچ دادگاهی پیگیری نمیشه وحتی ممکنه برخورد هم بشه خواهش میکنم جوابم روبدین تاشاید یکم اروم بگیرم باتشکروقدردانی از شماعزیزان که وقت میزارین وبه سوالهای مروم جواب میدین موفق باشید
ازدواج و خانواده

سلام و خسته نباشید ببخشید در روایات فراوان از اهل سنت میگویند مذی نجس است و سند های زیادی دارنداما شیعیان میگوند پاک است لطفا با اوردن سند و روایات ثابت کنید نجس است یا خیر

سلام و خسته نباشید ببخشید در روایات فراوان از اهل سنت میگویند مذی نجس است و سند های زیادی دارند اما شیعیان میگوند پاک است لطفا با اوردن سند و روایات ثابت کنید نجس است یا خیر
موضوعات متفرقه مربوط به دین

چرا به امام زمان صاحب امر می گوییمامر چیستچون در سوره قدر می فرمایدتنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امرکل امر یعنی چه و چه ارتباطی با صاحب امر دارد؟

چرا به امام زمان صاحب امر می گوییم امر چیست چون در سوره قدر می فرمایدتنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر کل امر یعنی چه و چه ارتباطی با صاحب امر دارد؟
مهدویت

ارسال پرسش مذهبی

چنانچه پرسش مد نظر شما در سایت وجود ندارد آن را از طریق این فرم ارسال کنید. بعد از بررسی پاسخ پرسش در سایت قرار خواهد گرفت.

پربازدیدترین پرسش ها

چرا به امام مهدي (عج) لقب صاحب الأمر داده شده است؟
نفرت كوفيان از حضرت علي علیه السلام
چرا خدا بعضی ها مال ثروت زیاد داده و بعضی دیگر در فقر و بدبختی زندگی می كنند؟
انتظار یعنی چه ؟
سلام آیا حائض میتواند وارد مسجد کوفه شود؟تا چه محدوده ای میتواند؟
دلیل جعلی بودن حدیث مورد ادعای احمد الحسن یا همان احمد بصری چیست؟
چراباید در احکام دین تقلید کنیم ؟
باتوجه به اینکه روزه خواری یک گناه شخصی است چرا باید بر روزه خوار حد جاری شود و یادر مرتبه سوم یا چهارم اعدام شود ؟
آیا برای حکومت ولی فقیه دلیل عقلی وجود دارد ؟
آیا حجاب در قرآن و روایات اسلامی رفتاری واجب معرفی شده است؟
آیا در باره حضرت مهدی (عج) در منابع اهل سنت روایاتی آمده است ؟
سلام خسته نباشیدلطفاـ بفرماییدبجز امام علی علیه السام وامام زمان ع بقیه امامان ما شغل اصلی شان چه بود چندجاپرسیدن کسی ندانست ممنون
سلام خسته نباشید یه سوال اگر دوستی رو گم کرده ایم برای پیدا کردن ان میتونیم پول پرداخت کنیم به کسانی بلدند که ان شخص را پیدا کنند یا حرامه چون راه دیگه ای نداره برای پیدا کردنش
سلام و خسته نباشید ببخشید در روایات فراوان از اهل سنت میگویند مذی نجس است و سند های زیادی دارنداما شیعیان میگوند پاک است لطفا با اوردن سند و روایات ثابت کنید نجس است یا خیر
سلام. وقتتون بخیر. من به دعایی نیاز دارم برای برگشتن همسر سابقم. خواهشا این حرفا که نمیشه و یا اینکه از تو حرکت از من برکت مثل اینا (https://lovesradio.com/?p=4238) نمیخوام. یه دعایی که واقعا جواب بده میخوام.
سلام من امروز توی نماز ۲ بار اذکار را تکرار کردم یک بار در سوره ی توحید و یک بار در تشهد. آیا این دو دفعه تکرار نماز را باطل می کند؟
چرا به امام زمان صاحب امر می گوییمامر چیستچون در سوره قدر می فرمایدتنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امرکل امر یعنی چه و چه ارتباطی با صاحب امر دارد؟
چرا وضوی اهل تسنن با تشیع فرق می کند کدام درست است ؟
سلام ایا برای هر دو رکعت نماز دو رکعتی نماز شب باید یک بار اذان و اقامه گفت با همان یک باربرای همه نماز ها کافییست
من الان در نجف هیتم آیا میتونم به مسجد سهله و کوفه برم و در حیاطش بمانم داخل شبستان نشوم یا حتی وارد حیاط هم نمیتوانم بشوم ؟