شعر ولادت امام حسن مجتبی (ع)

بازدید : 1369
زمان تقریبی مطالعه : 2 دقیقه
تاریخ : 09 تیر 1394
شعر ولادت امام حسن مجتبی (ع)

                                میلاد سبط اکبر
ســرزد از بیت ولایت نیمــه مـــاه خــــدا
                                بــدر کامــل در سمـــاءِ خانــه شیر خـــدا
نوربــاران شد زنــور اوزمیــن و آسمان
                                دامـن زهــرای اطهرمطلع شمسُ الضُّحی
ثانــی امــر ولایت پادشـــاه مُلک دیـــــن
                                پانهــاده درجهـــان در خانــه شـــاه ولاء
نام نیکویش حسن اوصاف اوباشد حسن
                                مجتبی را اولقب چونکه پسندید ش خـدا
چشم پیغمبر زنور مقد مش روشن شــده
                                شادمان زین مطلع نوراست علی مرتضی
فاطمه چون نوگلی بشکفته وخنـدان شده
                                درسماء جمع ملائک شادمان زین ماجرا
چشــم اهریمن زانــوارجبینش گشته کـور 
                                دشمنان دین همه مبهوت ومشغــول بُکاء
بر کریمان سرور اهل کـرم رو کرده است
                                مفتخر گردیده با او هر که باشــد باسخــا
بر محبّـــان علی محبوب و دلبــــر آمـــده
                                شیعیـان را رهنمـــا و مُنجی هر دو ســرا
راجیـــا بردامـن سبـــط پیمبــــر چنگ زن
                                تا که باشــد شافعت درمحشــر و روزجزا


محمد رجب زاده (راجی) –رمضان 1436

دیدگاه های کاربران

هیچ دیدگاهی برای این مطلب وارد نشده است!

ارسال دیدگاه