شعر

غلام حسین شهریاری
بازدید : 921
زمان تقریبی مطالعه : 1 دقیقه
تاریخ : 10 بهمن 1395
شعر
علی مولای من
علی جانم توئی مولا و سرور....................................یل خیبر گشا، شاه دلاور
وصی خاتم و ساقی کوثر................................. حسن زینب حسین عباس پرور
احد را لا فتی الا شما شد..................................مشوق برتو ای مولا خدا شد
فقط درب تو بر مسجد روا شد..............................حساب تو ز دیگرها جداشد
زعشقت کعبه، سینه چاک کردی........................بدستت کعبه از بت پاک کردی
به فزت کعبه گویان سرزمحراب......................... وصال حق سوی افلاک کردی
مبیت الیل تو سعی صفا بود.............................. همه عمرت به تسبیح و ثنا بود
 تمام دین شدی از شوق معبود......................... که عمرو ها به شمشیرت فنا بود
حقیقت با وجودت گشت تحلیل.......................... عدالت با وجودت گشت تعدیل
شهامت از وجودت گشت تحصیل........................ رسالت با وجودت گشت تکمیل
فقیران، شب به راهت چشم بر در..........................یتیمان را نوازش دست برسر
تویی بر شهر علم مصطفی در....................................بجز احمد زکل انبیا  سر
کلامت نهج، بر راه هدایت....................................سلامت بر نجات ما کفایت
بیامد آیه بر ختم نبوت.................................. پس از طه توئی صاحب ولایت
علی مولای من محبوب جانم ............................ بوصف حسن تو من کی توانم
شفاعت کن به جان ناتوانم......................................امام من امید من امانم

دیدگاه های کاربران

هیچ دیدگاهی برای این مطلب وارد نشده است!

ارسال دیدگاه