مطالب و مقالات

مدیریت اسلامی

مهم ترین ویژگیهای مسئولان از دیدگاه امام صادق(ع)

امام صادق علیه السلام نقش ارزنده ای در گسترش ابعاد مختلف فرهنگ متعالی اسلام ایفا کرد. ، به برخی رهنمودهای رهبر دوراندیش مذهب جعفری در ارتباط با ویژگیهای مدیران دولت اسلامی می پردازیم.
08 مرداد 1393

مدیریت علوی به جای مدیریت سازشکارانه

اصلاحات علوی

«اصلاحات علوی» این است که «تردیدها» نسبت به توحید و رسالت و قیامت به «یقین» تبدیل گردد. قاطعیّت در نظام اجتماعی و پاسداری از قانون الهی و عدالت به جای مدیریت های سازشکارانه بنشیند.
17 دی 1391

مدیریت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه ( بخش اول )

وظايفي كه يك مدير در حكومت اسلامي نسبت به خدا ، پيامبر و ائمه معصومين (ع) و دين خدا دارد .
09 آبان 1390

مدیریت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه ( بخش دوم )

ويژگيهاي فردي يك مدير اسلامي
09 آبان 1390

مدیریت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه ( بخش سوم )

وظايف يك مدير اسلامي در انجام امور
09 آبان 1390