ویژگیهای مدیران موفق و ماندگار

بازدید : 10263
زمان تقریبی مطالعه : 3 دقیقه
تاریخ : 25 آبان 1390
ویژگیهای مدیران موفق و ماندگار

 

 

 

ويژگيهاي مديران موفق و ماندگار
الف – حيطه اخلاقي
1- عشق و علاقه به كار و نيت خير
2- خستگي ناپذير بودن و وقت گذار
3- جرأت و قدرت انجام كارهاي بزرگ كه طبعا در ذات خود مشكلات و خطراتي دارند، دارند 
4- داراي شخصيتي نافذ ، مقبول و با وجهه هستند
5- از زيركي ، تيزهوشي و ذكاوت برخوردارند
6- توازن شخصيت و متانت رفتار دارند
7- ارتباط عالي با افراد و سازمانهاي مؤثر در فعاليتهاي سازمان خود دارند
8- خوش قول مي باشند
9- ديد وسيع و طبع بلند و برخورد كريمانه دارند.
10- برخورد خوب و توأم با محبت با همكاران دارند .
11- دلسوزند
12- مردمي هستند
13- صبور ، ساده ، فروتن ، صادق ، رفيق و مداراكننده بازير مجموعه خود هستند .
14- پي گيري جدي در كارها دارند
15- رعايت روابط انساني و توجه به كرامت انسانها دارند .
16- رفاقتشان بر اساس قانون مداري است .
17- بازير مجموعه خود تعلق خاطر داشته و پشتيبان آنها هستند .
18- روحيه ايثار وگذشت داشته و از تسويه حساب شخصي بدورند .
19- در انجام هزينه ها مسائل شرعي را رعايت مي كنند .
20- در انجام اعمال و رفتارهاي اخلاقي الگو و پيشگام هستند .


ب- حيطه كاري
1- شناخت عميق و دقيق از سازمان و تشكيلات و اهداف آن دارند .
2- تلاش جدي براي رفع مشكلات دارند .
3- ازتجربه ديگران ، ساير مناطق و استانهاي ديگر استفاده مي كنند .
4- برقوانين تسلط كافي دارند .
5- احساس مسئوليت مي كنند .
6- رويدادها و فعاليتهاي آتي را پيش بيني مي كنند .
7- در زمينه عاوم مختلف مطالعه مي كنند .
8- بازرسان ويژه براي حل مشكل نه مچ گيري دارند .
9- كاركنان و زير مجموعه خودرا در برابر كارهاي خوبشان تشويق و تقدير مي كنند .
10- پي گير امور و درخواستهاي مديران زير مجموعه خود و اعلام سريع نتايج حتي منفي به آنها هستند .
11- در زمينه جذب كمكهاي مردمي فعالند .
12- افراد خلاق و مبتكر را تشويق و از برنامه ها و نظرات نو استقبال مي كنند .
13- براي انجام وظايف محوله در خارج از وقت اداري وقت گذاري مي كنند .
14- توجه ويژه به نيازمنديهاي كليه مراجعين با حفظ شخصيت آنها دارند .
15- از نيروهاي تحت امر خود به نحو مطلوب و بهينه استفاده مي كنند .
16- از زير مجموعه خود و عوامل اجرائي اطلاعات كافي دارند .
17- به همايشهاي پيش كسوتان اهميت مي دهند .
18- در بكار گرفتن فناوري اطلاعات تلاش مستمر دارند .
19- در تشكيلات خود روحيه تلاش و خودباوري و نشاط را ايجاد مي كنند .
20- در رسيدن به اهداف ، برنامه ريزي دقيق و مطلوب دارند .
21- از فرصتها و امكانات به نحو مناسب استفاده مي كنند .
22- منابع انساني خود را مورد ارزيابي مستمر قرار مي دهند .
23- با مسئولين واحداهاي زيربط تعامل و هماهنگي لازم را دارند .
24- انگيزه تمركز زدايي دارند .
25- افراد مستعد و خلاق را در امور مربوطه بكار مي گيرند .
26- با اطلاعات كافي در جسلسات حاضر مي شوند و سخنراني آنها علمي و بابيان شيواست .
27- ضعفهاي مديران و كاركنان زيرمجموعه خودرا به صورت انفرادي به آنها گوشزد مي كنند .
28- از نيروهاي خوب شناخت واقعي دارند .
29- به اتاق همكاران و محل كار آنها سر مي زنند و مشكلات و مسائل آنها رابررسي مي كنند .
30- روي نظرات مثبت پافشاري دارند .
31- از نظر ظاهر وضعيت مناسبي دارند .
32- كاركنان واحدهاي تابعه به راحتي با آنها ارتباط برقرار مي كنند .
33- از طرحها ي ارائه شده به قوت پشتيباني مي كنندو پاسخگوي مسائل حاشيه اي آنها هستند
34- كارهايشان به روز بوده و برنامه ها و كارها را يادداشت مي
35- كنند .
36- به امور حاشيه اي و كم اهميت نمي پردازند .
37- از انجام رفتارها و كارهايي كه موجب ايجاد موج و تنش در اداره ، منطقه و ... مي كند پرهيز مي كنند .
نویسنده :محمد رجب زاده

 

 

 

دیدگاه های کاربران

هیچ دیدگاهی برای این مطلب وارد نشده است!

ارسال دیدگاه