پیامبر و اهل بیت (ع)

امام حسن (ع)

از امام مجتبی(ع) بیاموزیم

از امام مجتبی(ع) بیاموزیم

آن سبط اکبر نبوی، آن ارشد اولاد مرتضوی، آن زاده زهرای اطهر، آن بالیده در ساحل کوثر، آن سیّد جوانان جنّت، آن امام ثانی امّت، آن خلیفه برحق رسول، آن پور پارسای بتول، آن آیت ایمان و جهاد، آن رایت سلم و سداد. آن آفتاب هیبت و سیادت، آن دریای بیکران جود و سخاوت، آن نور ابهر، آن سراج انور، آن قرة العین نبی، آن میوه دل وصّی، آن پیشوای معصوم، آن شهید مسموم، آن صابر ممتحن حضرت ابومحمد حسن، یگانه اعصار بود و اسوه ابرار و محبوب کردگار، زندگی اش موضوع این نوشتار است.
27 اردیبهشت 1398

گلچيني از اندرزهاي امام حسن (ترجمه فارسي)

گزیده ای از کتاب روضه بحار الانوار ترجمه رسولی محلاتی
27 آذر 1393

کریم اهل بیت

بانو مدرس فتحی
27 آذر 1393

ده ویژگی اخلاقی امام مجتبی(ع)

پدید آورنده : ابوالفضل هادی منش
08 مرداد 1393

مولودي

13 مرداد 1391