شعر مفام معلم

بازدید : 3329
زمان تقریبی مطالعه : 2 دقیقه
تاریخ : 29 فروردین 1391
شعر مفام معلم

 

مقام معلم

د روصف معلم چه سرايدانسان

 وقتي كه ستوده اش خداي رحمان

از بس كه معلمي بزرگ است وعظيم

فرمود ه خد ا منم معلم و كريم

فرمو د ه بخو ا ن به نا م رب اكرم

آن كس كه آموخت  كتابت به قلم

آموخته است خدا به ا بنا ء   بشر

آن را كه ندانسته از خوبي و شر

انسان كه خليفه خدا است به زمين

بي علم وخرد نمي برد ره به يقين

تعليم زاهداف رسولا ن باشد

چون تزكيه با دانش وعرفان   باشد

ايمان بدون علم درونش خالي است

با علم به معرفت رسيدن عالي است

در ظلمت و جهل يقين كه گمراهي است

دانش همه جاچراغ آگاهي است

چون كار پيامبران هدايت انسان است  

ايمان و عمل سعادت انسان است

تعليم و تزكيه ره  نجات  بشر لست

پس  كار معلمي  ز هر كار سراست

اي معلم

نقريب انسان به خداكارتواست

دراين ره نيك خدا مدد كار تو است

پا  د اش تو هم شأن مقامت  باشد   

آن را كه دهي علم غلامت  باشد

درنزد بشر جاه و مقامي داري        

در سايه علم نام  نشاني داري

دنياي تو گر رونق و آساني نيست      

در زندگي ات ثروت  چنداني نيست

دنيا گذر است چه بيش داري و چه كم         

فاني است همه چرا خوري بهرش غم

جويندة علم تشنه  ديدار تواست         

خوشبختي خلق نتيجه كارتو است

قدرتوازاين وآن بسي اعلي است             

پاداش تودر نزد خد بالا است

محمد رجب زاده ( راجي )

 

دیدگاه های کاربران

هیچ دیدگاهی برای این مطلب وارد نشده است!

ارسال دیدگاه