شخصيت حضرت فاطمه (س) از ديدگاه پيامبر (ص)

فاطمه (س) الگوی حیات زیبا نویسنده :محمد جواد مروجی طبسی
بازدید : 2013
زمان تقریبی مطالعه : 8 دقیقه
تاریخ : 01 آذر 1394
شخصيت حضرت فاطمه (س) از ديدگاه پيامبر  (ص)

شخصيت فاطمه از ديدگاه پيامبر

شان و منزلت فاطمه زهرا عليهاالسلام را همين بس كه پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم درباره اش زيباترين سخنان را بيان فرموده كه درباره هيچ يك از زنان عالم چنين چيزى نفرموده حتى درباره ى همسر و ساير دختران خود اينك از ميان دهها روايتى كه درباره اين شخصيت بى نظير نقل گرديده به چند روايت بسنده كرده سپس به نكاتى در اين جهت اشاره اى خواهيم داشت:

فاطمه پاره تن پيامبر

بخارى در صحيح خود از وليد از ابن عيينه از عمر بن دينار از ابى ملكيه از مسور بن مخرمه از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم نقل كرده كه فرمود: «فاطمة بضعة منّى فمن أغضبها أغضبني»، فاطمه عليهاالسلام پاره ى تن من است هر كه او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است. [ صحيح بخارى ج 2، ص 302، حلية الأولياء، ج 2، ص 40، تهذيب التهذيب ج 12، ص 469. ]

فاطمه قلب پيامبر

حسن بن سليمان در كتاب محتضر از تفسير ثعلبى از مجاهد از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم روايت كرده كه روزى آن حضرت از خانه بيرون آمد و در حالى كه دست فاطمه عليهاالسلام را گرفته بود، چنين فرمود: «هر كه اين را مى شناسد كه شناخته است و هر كه وى را نمى شناسد بداند: اين فاطمه عليهاالسلام دختر محمد است و او پاره تن من مى باشد، او قلب من است كه در بين دو پهلوى من قرار گرفته است، پس هر كه او را آزار دهد مرا آزاده داده و هر كه مرا آزار دهد خداى را آزار داده است.» [ بحار الأنوار، ج 43، ص 80. ]

فاطمه تار موى پيامبر

جابر بن عبداللَّه گويد: پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود: فاطمه عليهاالسلام شعرة منى، فمن آذى شعرة منى، فقد آذانى و من آذانى فقد آذى اللَّه و من آذى اللَّه لعنه اللَّه ملأ السموات و الارض. [ بحار الأنوار ج 43، ص 54. ] فاطمه عليهاالسلام تار موى من است و هر كه به تارى از موهاى من آزار برساند مرا آزار رسانده و هر كه مرا آزار رساند خدا را آزار رسانده است و هر كه خدا آزار برساند، خداوند به اندازه آسمان ها و زمين او را لعنت خواهد كرد.

فاطمه نور چشم پيامبر

ابن فتال نيشابورى ضمن حديثى از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم آورده است كه به على عليه السلام فرمود: يا على، ان فاطمه عليهاالسلام بضعة منّي و هي نور عيني و ثمرة فؤادي. على جان، فاطمه عليهاالسلام پاره ى تن من و نور چشم و ميوه ى دلم مى باشد. [ روضة الواعظين، ص 150. ]

فاطمه مايه سرور پيامبر

امام حسين عليه السلام از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم روايت كرده است كه فرمود: فاطمه عليهاالسلام بهجة قلبي و ابناها ثمرة فؤادي و بعلها نور بصري؛ فاطمه عليهاالسلام مايه سرور و خوشحالى من مى باشد، همچنين دو فرزندش ميوه دلم و همسرش نور چشمم مى باشد. [ مقتل الحسين خوارزمى، ج 1، ص 59. ]

فاطمه برتر از آسمانها و زمين

و در حديثى ديگر درباره خلقت فاطمه عليهاالسلام فرمود: پس خداوند از نور دخترم فاطمه عليهاالسلام آسمان ها و زمين را آفريد، پس آسمان ها و زمين از نور دخترم فاطمه عليهاالسلام است و نور دخترم فاطمه عليهاالسلام از نور پروردگار است و دخترم فاطمه عليهاالسلام برتر از آسمانها و زمين است. [ بحار الأنوار، ج 15، ص 10. ]

فاطمه برگزيده خداوند

خطيب بغدادى ضمن اشاره به معراج پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم از آن حضرت چنين روايت كرده كه فرمود: همان شبى كه مرا به آسمان بردند ديدم كه بر درب بهشت چنين نوشته بود:

«لا اله الّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، على حبيب اللَّه، و الحسن و الحسين صفوة اللَّه، فاطمه عليهاالسلام خيرة اللَّه و على باغضهم لعنة اللَّه.» [تا ريخ بغداد، ج 1، ص 259. ]

فاطمه يكى از حجت هاى خدا

طبرى در بشارة المصطفى به سند خود از امام زين العابدين از پدرش از اميرمؤمنان از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم نقل كرده كه فرمود: أنا و علىّ و فاطمه عليهاالسلام و الحسن و الحسين و تسعة من ولد الحسين حجج اللَّه على خلقه أعداءنا أعداء اللَّه و أولياءنا أولياء اللَّه، من و على و فاطمه عليهاالسلام و حسن و حسين و نه فرزند از فرزندان حسين حجت هاى خداوند بر بندگان او هستيم، دشمنان ما دشمنان خدا و دوستان ما دوستان خدا هستند. [ بشارة المصطفى، ص 24. ]

فاطمه بهترين زنان امت

انس بن مالك از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم روايت كرده كه فرمود: بهترين زنان امتم فاطمه عليهاالسلام دختر محمد صلى اللَّه عليه و آله و سلم است. [ احقاق الحق، ج 10، ص 115. ]

برترين زنان اولين و آخرين

و در روايت ديگرى كه از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم رسيده چنين آمده، برترين مردان عالم در زمان من على است و برترين زنان اولين و آخرين فاطمه عليهاالسلام است. [ احقاق الحق، ج 25، ص 37. ]

 

اگر تمام خوبى ها مجسم شود

 

هم چنين درباره شخصيت بى مانند فاطمه عليهاالسلام فرمود: «و لو كان الحسن شخصاً لكان فاطمه عليهاالسلام بل هي أعظم: اگر تمام خوبى ها و فضايل اخلاقى مجسم شود، شايسته است كه فاطمه عليهاالسلام باشد، بلكه فاطمه عليهاالسلام والاتر از همه آنها مى باشد.» [ مقتل الحسين خوارزمى، ج 1، ص 60. ]

فاطمه مريم كبرى است

 

و از جمله بيانات و سفارش هايى كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم در حال احتضار به على داشت اين بود: على جان، فاطمه عليهاالسلام امانت خدا و رسولش در نزد تو مى باشد، پس از اين امانت خوب نگهدارى كن و مى دانم كه چنين خواهى كرد، بدان كه او مريم كبرى است. [ فاطمةالزّهراء، ص 58. ]

عزيزترين مردم نزد پيامبر

 

شيخ طوسى به سند خود از عبداللَّه بن حارث بن نوفل نقل كرده كه گفت از سعد بن مالك شنيدم كه مى گفت: از رسول خدا شنيدم كه مى فرمود: «فاطمه عليهاالسلام بضعة مني من سرّها فقد سرّني و من ساءها فقد ساءني، فاطمه عليهاالسلام أعزّ البرّية علىّ، فاطمه عليهاالسلام پاره تن من است هر كه او را خشنود كند مرا خشنود كرده و هر كه او را آزار داده فاطمه عليهاالسلام عزيزترين مردم نزد من مى باشد.» [ بحار الأنوار، ج43، ص 23. ]

محبوب ترين مردم

 

علامه مجلسى از برخى كتابهاى مناقب به سند خود از اسامه نقل كرده كه گفت: روزى در مسجد به على و عباس گذر كردم در حالى كه به بحث نشسته بودند، چون مرا ديدند از من خواستند كه از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم براى شان اجازه ملاقات بگيرم.

 

گويد: به رسول خدا عرض كردم: اين على و عباس هستند كه اجازه ملاقات مى خواهند.

 

حضرت فرمود: آيا مى دانى چه چيزى آنها را به اين جا آورده است؟ گفتم: به خدا سوگند كه نمى دانم.

 

فرمود: اما من مى دانم براى چه به اين جا آمده اند و سپس اجازه ورود به آنها داد.

 

پس آن دو وارد شده و پس از اسلام و اداى احترام در محضرش نشسته و اظهار داشتند اى رسول خدا كدام يك از افراد خانواده ات در نزد تو محبوب تر هستند؟ پيامبر پاسخ داد: فاطمه. [ بحار الأنوار، ص 68. ذخاير العقبى ص 35. ] اما نكاتى كه از روايات گذشته به دست مى آيد به چند نكته خلاصه مى شود:

 

1. پيامبر بزرگوار اسلام صلى اللَّه عليه و آله و سلم عنايت ويژه اى بر تبيين شخصيّت فاطمه عليهاالسلام و معرفى او و جايگاه والايش داشتند بدين جهت با بردن فاطمه عليهاالسلام در جمع صحابه و گرفتن دست او به معرفى دختر خود پرداخته، و او را پاره تن و قلب و تار و موى و نور چشم و ميوه دل خود دانسته كه اين مسئله بسيار مهم و قابل مطالعه است.

 

2. از روايات گذشته و ده ها روايت ديگر به دست مى آيد كه فاطمه عليهاالسلام برتر از تمام زنان عالم خلقت مى باشد و هيچ يك از آنها در فضيلت و بلندى مرتبه به او نمى رسند، حتى مريم مادر حضرت عيسى، و اين سخن از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم در شأن و مقام فاطمه بهترين پاسخ براى ياوه گويى برخى از ناآگاهان و يا غرض ورزان به مقام والاى فاطمه عليهاالسلام است كه گاهى از روى ناآگاهى و يا غرض ورزى مى گويند، فاطمه عليهاالسلام همانند يكى از زنان عادى است.

 

بس جاى تعجب است مگر زنان عادى در زمان پيامبر نبودند؟ پس چرا اين سخنان ارزشمند را درباره يكى از آنها نفرمود و چرا آن همه بر شخصيت فاطمه عليهاالسلام تكيه كرد.

 

3. هيچ گاه از سفارش نسبت به فاطمه عليهاالسلام دريغ نورزيده و پيوسته امت اسلامى را به احترام از وى و رعايت حق او فرامى خواند.

 

 

4. نكته پنجم اين است كه هر جا سخن از فاطمه عليهاالسلام به ميان مى آورد مسلمانان را به دوستى او و اهلبيت محترمش فراخوانده و از دشمنى با آنها سخت بر حذر مى داشت.

 

چند نمونه سؤال :

1- حضرت محمد (ص)  حضرت فاطمه (س) را با چه عناوینی نسبت به خود معرفی نمودند ؟

2- حضرت محمد (ص) فرمودند در معراج دیدم که روی درب بهشت چه  نوشته شده است ؟

3- حضرت محمد (ص)  حجتهای خدا را چه کسانی بر شمردند ؟

4- حضرت محمد (ص) به چه کسی فرمودند « فاطمه مریم کبری است » ؟

5- حضرت محمد (ص) برای تبین شخصیت حضرت فاطمه در نزد اصحاب خود جه عملی انجام می دادند ؟

6- حضرت محمد (ص) در هنگام برزبان آوردن نام فاطمه (س) مسلمانان را به چه چیزی دعوت و ازچه چیزی برحذر می داشتند ؟

دیدگاه های کاربران

هیچ دیدگاهی برای این مطلب وارد نشده است!

ارسال دیدگاه